اخبار

هدیه بهاری : کاهش ۲۰ روزه انجام موضوع قراردادها

هدیه بهاری

به مناسبت سال جدید، شرکت آتیه‌سازان عرصه تجارت هدیه‌ای بهاری برای متقاضیان عقد قرارداد با شرکت در نظر گرفته و مدت زمان انجام موضوع قراردادها را تا ۲۰ روز کاهش داده است.

سرمایه‌گذاری تنها در هفت روز کاری، ویژه نوروز

واگذاری سرمایه

اعتبار این اطلاعیه صرفاً تا باقی ماندن پشتوانه‌های لازم و سرمایه‌ی متعلق به شرکت آتیه‌سازان عرصه تجارت و (فعلاً) تا تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ می‌باشد!