اخبار

تولید ملی حامی همچون آتیه‌سازان عرصه تجارت دارد!

تولید ملی

اسفند ماه ۱۳۹۶ با سرمایه گذاری هزار و پانصد میلیارد تومانی آتیه‌سازان عرصه تجارت همراه بوده و سال ۱۳۹۷ با حمایت این شرکت از تولید ملی و انبوه‌سازان، تجار و تولیدکنندگان

جذب مشاور، ارائه نمایندگی و استخدام بازاریاب

استخدام بازاریاب

این یک اطلاعیه دائمی است! مجموعه‌های تحت مدیریت محمدرضا مریوانی در جهت گسترش فعالیت‌های خود به جذب مشاور، ارائه نمایندگی و استخدام بازاریاب می‌پردازند.

هدیه بهاری : کاهش ۲۰ روزه انجام موضوع قراردادها

هدیه بهاری

به مناسبت سال جدید، شرکت آتیه‌سازان عرصه تجارت هدیه‌ای بهاری برای متقاضیان عقد قرارداد با شرکت در نظر گرفته و مدت زمان انجام موضوع قراردادها را تا ۲۰ روز کاهش داده است.

سرمایه‌گذاری تنها در هفت روز کاری، ویژه نوروز

واگذاری سرمایه

اعتبار این اطلاعیه صرفاً تا باقی ماندن پشتوانه‌های لازم و سرمایه‌ی متعلق به شرکت آتیه‌سازان عرصه تجارت و (فعلاً) تا تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ می‌باشد!