اخبار

۵ فروردین ۱۳۹۸

جایزه برای برندگان مسابقه ویژه فروردین ماه شرکت آتیه‌سازان عرصه تجارت

سه جایزه یک‌صد میلیون تومانی مسابقه ویژه فروردین ماه مجموعه بازرگانی و سرمایه‌گذاری مریوانی تنها با پاسخ به یک سؤال تا تاریخ هفدهم فروردین ماه سال نود و هشت
۱۰ اسفند ۱۳۹۷

تذکر حائز اهمیت شرکت آتیه‌سازان عرصه تجارت به مراجعه‌کنندگان محترم

با توجه به تغییرات داخلی شرکت آتیه‌سازان عرصه تجارت ، این شرکت تذکری بسیار مهم نسبت به هرگونه تعامل با اشخاص ثالث با موضوعیت شرکت آتیه‌سازان عرصه تجارت و گروه بازرگانی مریوانی برای مراجعه‌کنندگان دارد.
۶ دی ۱۳۹۷

هشدار ۲: شرکت آتیه‌سازان عرصه تجارت در رابطه با اموال (منقول یا غیرمنقول) واگذار شده به واسطه هرگونه اسناد (حواله، سهمیه، عادی، رسمی و یا غیره) توسط این شرکت

شرکت آتیه‌سازان عرصه تجارت در رابطه با اموال (منقول یا غیرمنقول) واگذار شده به واسطه هرگونه اسناد (حواله، سهمیه، عادی، رسمی و یا غیره) از طرف این شرکت به طرفین قرارداد خود هشداریه‌ای صادر کرده است.
۲۹ آذر ۱۳۹۷

هشدار ۱: شرکت آتیه‌سازان عرصه تجارت به تمامی متقاضیان (مراجعه و یا عقد قرارداد) با این شرکت

در پی سوء استفاده از نام شرکت آتیه‌سازان عرصه تجارت ، بیانیه‌ای در جهت گوشزد کردن روند واقعی ارتباط مراجعه‌کنندگان با شرکت صادر کرد که در این خبر می‌خوانید.
۱ مهر ۱۳۹۷

عناوین فعالیت‌های جدید شرکت آتیه‌سازان عرصه تجارت

عناوینی به فعالیت‌های جدید شرکت آتیه‌سازان عرصه تجارت اضافه گردیده‌اند که به صورت مختصر می‌توانید در این برگه راجع به آن‌ها بخوانید.