7 فروردین 1398

آماده بخشش بدهی‌ها و خسارات وارده به شخص محمدرضا مریوانی و مجموعه‌های تحت مدیریت وی

محمدرضا مریوانی و مجموعه‌های تحت مدیریت وی طبق سنوات سالیان گذشته آمادگی خود را در جهت بخشش بدهی‌ها و خسارات وارده را با موافقت به ادامه قرارداد اعلام کردند
5 فروردین 1398

جایزه برای برندگان مسابقه ویژه فروردین ماه شرکت آتیه‌سازان عرصه تجارت

سه جایزه یک‌صد میلیون تومانی مسابقه ویژه فروردین ماه مجموعه بازرگانی و سرمایه‌گذاری مریوانی تنها با پاسخ به یک سؤال تا تاریخ هفدهم فروردین ماه سال نود و هشت
10 اسفند 1397

تذکر حائز اهمیت شرکت آتیه‌سازان عرصه تجارت به مراجعه‌کنندگان محترم

با توجه به تغییرات داخلی شرکت آتیه‌سازان عرصه تجارت ، این شرکت تذکری بسیار مهم نسبت به هرگونه تعامل با اشخاص ثالث با موضوعیت شرکت آتیه‌سازان عرصه تجارت و گروه بازرگانی مریوانی برای مراجعه‌کنندگان دارد.