تهاتر

21 خرداد 1399

معاوضه چه نوع معامله‌ای است و انواع آن به چه شکل انجام می‌شود؟

در زمان‌های قدیم معاوضه یا تهاتر خیلی مرسوم بود و بیشتر مردم مبادله‌ی کالا به کالا انجام می‌دادند. امروزه هم این روش برای بیشتر اجناس انجام می‌شود.