اخبار

۲۹ مرداد ۱۳۹۸

هشدار ۳ شرکت آتیه‌سازان عرصه تجارت پیرو هشدار شماره ۲ اعلامی قبلی در اخبار وب‌سایت Marivani.org

پیرو هشدار شماره ۲ اعلامی قبلی در اخبار وب‌سایت، شرکت آتیه‌سازان عرصه تجارت هشدار شماره ۳ در رابطه با اموال واگذارشده قراردادی این چنین به اطلاع می‌رساند.
۷ فروردین ۱۳۹۸

آماده بخشش بدهی‌ها و خسارات وارده به شخص محمدرضا مریوانی و مجموعه‌های تحت مدیریت وی

محمدرضا مریوانی و مجموعه‌های تحت مدیریت وی طبق سنوات سالیان گذشته آمادگی خود را در جهت بخشش بدهی‌ها و خسارات وارده را با موافقت به ادامه قرارداد اعلام کردند
۵ فروردین ۱۳۹۸

جایزه برای برندگان مسابقه ویژه فروردین ماه شرکت آتیه‌سازان عرصه تجارت

سه جایزه یک‌صد میلیون تومانی مسابقه ویژه فروردین ماه مجموعه بازرگانی و سرمایه‌گذاری مریوانی تنها با پاسخ به یک سؤال تا تاریخ هفدهم فروردین ماه سال نود و هشت