ماهانه چهار جایزه‌ی نفیس بدون قرعه‌کشی برای برترین نمایندگان