راه علاج این وضعیت اقتصادی، اعتماد کردن سرمایه‌گذاران و حمایت آن‌ها از بازار است!