اطلاعیه بخشش بخشی از بدهی‌های اشخاص ثالث به مجموعه مریوانی