نحوه مراجعه و هماهنگی‌های دفتر مجموعه‌های تحت مدیریت

نحوه مراجعه

در این قسمت ، نحوه مراجعه به محمدرضا مریوانی و محل کار وی و نیز شرایط لازم مربوطه جهت مراجعه به دفتر مجموعه‌های تحت مدیریت محمدرضا مریوانی { سه مجموعه‌ ( تجاری و بازرگانی ، مشاور و حقوقی ) } ذکر شده است.

صرفاً و ابتدا اقدام به ارائه و ارسال توضیحات کامل و کوتاه مربوط به دلیل تقاضای مراجعه به محمدرضا مریوانی از طریق ارسال پیامک به شماره تلفن‌های همراه معرفی شده در قسمت مربوط به هر شرکت و یا مؤسسه مذکور و تحت مدیریت محمدرضا مریوانی.

سپس انجام مذاکرات شفاهی و کسب اطلاعات مستند از طریق فضای مجازی و در صورت وجود توافقات اولیه، نهایتاً کسب مجوز مستند مکتوب جهت مراجعه به آدرس ذیل (محل فعالیت محمدرضا مریوانی)، صرفاً با هماهنگی مستند قبلی از طریق شماره تماس‌های مذکور.

آدرس (محمدرضا مریوانی) و دفتر اصلی مجموعه ‌های تحت مدیریت محمدرضا مریوانی { سه مجموعه‌ ( تجاری و بازرگانی ، مشاور و حقوقی ) } :

تهران، خیابان میرداماد، میدان مادر، خیابان سنجابی (خیابان بهروز سابق)، کوچه شریفی، پلاک یک، واحد یک.

  • شماره تماس مربوط به شرکت‌های صرفاً بازرگانی و نیز مشاوره بازرگانی (آتیه‌سازان عرصه تجارت و زائر راه سبز) ‌= ٠٩١٩٨٧١٠٨۴٢
  • شماره تماس مربوط به مؤسسه حقوقی بین‌المللی آینده‌سازان عرصه عدالت = ٠٩١٩٨٠۴٩٠١٠

ساعات قابل امکان جهت مراجعه و انجام مذاکرات حضوری (صرفاً با هماهنگی مستند و تعیین وقت مستند قبلی) : ١١ الی ۱۶ و به غیر از روزهای تعطیل و پنج‌شنبه.

همچنین متقاضیان مراجعه می‌بایست ضمن ورود، مطالعه تمامی مطالب و شرایط جهت آگاهی کامل و نیز عضویت حتمی در فضاهای مجازی معرفی شده ذیل و مربوط و متعلق به محمدرضا مریوانی و مجموعه‌های تحت مدیریت محمدرضا مریوانی { سه مجموعه‌ ( تجاری و بازرگانی ، مشاور و حقوقی ) } ، آگاهی و پذیرش کامل مطالب مندرج در فضاهای مجازی مذکور (جهت تسهیل در رَوَندِ مذاکرات احتمالی حضوری) را از طریق ارسال پیامک به شماره تلفن‌های همراه معرفی شده در قسمت مربوط به هر شرکت و یا مؤسسه تحت مدیریت محمدرضا مریوانی، ارسال نمایند.

همچنین جهت تسریع در امور متقاضیان مراجعه به مجموعه‌های تحت مدیریت مذکور، انجام روال مندرج در جدول قابل دانلود از « این لینک » اجباری می‌باشد.

(در غیر اینصورت، متقاضیان محترم به هیچ وجه مجاز به مراجعه نمی‌باشند)

15 ژوئن 2017