اخبار

هشدار ۱: شرکت آتیه‌سازان عرصه تجارت به تمامی متقاضیان (مراجعه و یا عقد قرارداد) با این شرکت

آتیه‌سازان عرصه تجارت

تذکر مختصر ولی بسیار مهم بابت ارتباط با محمدرضا مریوانی (مدیریت شرکت آتیه‌سازان عرصه تجارت)، بواسطه هر یک از مشاورین و نمایندگان!

خواهشمندیم « حتماً » و پیش از هر مذاکره و یا اقدامی با اشخاصی که خود را حتی مستند به: « اوراق، مکان، همراهی، داشتن نسبت یا غیره »، مشاور، نماینده، معتمد و یا از اطرافیان خاص این مجموعه و یا مدیرعامل (محمدرضا مریوانی) معرفی می‌نمایند، ضمن مطالعه دقیق مطالب مربوط به درخواستتان و نیز مندرج در همین وب‌سایت رسمی (بالخصوص قسمت‌های « آئین‌نامه هویتی و فعالیتی »، « فایل هفت برگی مربوط به شرایط متقاضیان مراجعه به شرکت آتیه‌سازان عرصه تجارت » و همچنین قسمت « اخبار ») مستنداً نیز حتما‌ً با شماره تماس همراه: ۰۹۱۹۸۷۱۰۸۴۲ (شماره ارتباط مستقیم با مدیریت) از طریق صرفاً « واتس‌اپ » و یا « پیامک » هماهنگ و تأییدیه لازمه را به صورت مستند و مکتوب در مورد شخص مذکور را اخذ نمایید!

لازم به ذکر است که وظیفه و شرح فعالیت قانونی و واقعی هر یک از نمایندگان و مشاورین محترم (معتبر و مورد موافقت مکتوب و مستند این شرکت) صرفاً « معرفی مکتوب و مستند شخص متقاضی مراجعه جهت عقد قراردادی معلوم با این مجموعه (صرفاً منطبق با شرح فعالیت‌های قانونی اعلامی مستند این مجموعه) » می‌باشد و مشاورین و نمایندگان مذکورِ محترم، هیچ نوع « اذن یا دخل و یا تصرفی و یا غیره » در هیچ توافق و یا تصمیم‌گیری و یا غیره مربوط به این مجموعه و یا مدیریت عامل این مجموعه (محمدرضا مریوانی) ندارند و نخواهند داشت.

هیچ یک از اشکال مختلف « توافق، تعامل، پرداختی و یا واگذاری و یا اقدام (مالی، غیرمالی و یا غیره) » به صورت‌های مختلف مکتوب، شفاهی و یا غیره و فی مابین اشخاص متقاضی مراجعه به این مجموعه (من‌جمله: شرکت آتیه‌سازان عرصه تجارت و یا مدیرعامل مجموعه (محمدرضا مریوانی) و یا اشخاص طرف قرارداد با این مجموعه) به هیچ وجه و بالخصوص بدون موافقت مکتوب مستند مدیر عامل این مجموعه (محمدرضا مریوانی) همراه با مهر این شرکت، به این مجموعه (من‌جمله: شرکت آتیه‌سازان عرصه تجارت و نیز مدیرعامل مجموعه (محمدرضا مریوانی)) به هیچ وجه ارتباطی نداشته و ندارد و مورد موافقت و قبول این شرکت نبوده و نمی‌باشد، لذا مسئولیتی نیز متعاقباً بر عهده شرکت آتیه‌سازان عرصه تجارت و مدیریت عامل این شرکت (محمدرضا مریوانی) نیست و نخواهد بود.

 

شماره‌ی تماس و ارسال پیام واتس‌اپ: ٠٩١٩٨٧١٠٨۴٢

 

1 دیدگاه درباره هشدار ۱: شرکت آتیه‌سازان عرصه تجارت به تمامی متقاضیان (مراجعه و یا عقد قرارداد) با این شرکت

دیدگاهی بگذارید

نشانی الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد. گزینه‌های الزامی نشان شده‌اند *