قرارداد ها (کلیات) و آئین‌نامه‌های شرکت آتیه‌سازان عرصه تجارت

قرارداد

در این برگه، تمامی کلیات فعالیت‌ها، قرارداد ها و آئین‌نامه‌های مورد نیاز متقاضیان مراجعه به شرکت آتیه‌سازان عرصه تجارت به مدیریت «محمدرضا مریوانی» موجود و قابل دانلود و استفاده هستند. گفتنی است که این پرونده‌ی مورد نظر مراجعه‌کننده محترم حتماً پیش از مراجعه به دفتر باید مطالعه گشته و از مفاد آن پیشروی دست‌یابی به نقطه نظر مشترک و پرفایده برای دوطرف، آگاه باشد.

همچنین در انتها، پرونده‌ای با نام « فایل هفت برگی مخصوص مراجعه‌کنندگان » وجود دارد که فارق از نوع و تیپ قرارداد مورد درخواست مراجعه‌کننده‌ی محترم حتماً باید مطالعه شده و از ضوابط آن، آگاهی کافی داشته و اصول آن را رعایت فرمایند.

مدیریت این شرکت آتیه‌سازان عرصه تجارت، از تمامی مراجعه‌کنندگان کمال تشکر را در باب رعایت این موارد داشته و از تمامی مراجعه‌کنندگان محترم، استقبال به عمل می‌آورد.


آئین‌نامه هویتی و فعالیتی شرکت بازرگانی آتیه‌سازان عرصه تجارت:

دانلود آئین‌نامه هویتی و فعالیتی آتیه‌سازان عرصه تجارت


فایل هفت برگی مخصوص متقاضیان مراجعه به شرکت بازرگانی آتیه‌سازان عرصه تجارت، حاوی اصول شرایط «بازرگانی»، «حقوقی» و غیره در اساس‌نامه، آئین‌نامه‌ی هویتی – فعالیتی و همچنین تیپ ۲ فعالیت‌ها و قراردادها:

دانلود فایل هفت برگی مخصوص متقاضیان مراجعه به آتیه‌سازان عرصه تجارت


مراحل عقد قرارداد انجام خرید نقدی در قالب قرارداد دو برگی « صلح نقدی »:

۱. توافق مستندِ طرفین نسبت به اموال مورد معامله و نیز زمان « تحویل و انتقال قطعی اموال به نفع شرکت آتیه‌سازان عرصه تجارت » و نیز « موعد پرداخت وجه به نفع شخص مراجعه‌کننده ».
۲. مطالعه دقیق تیپ خام قرارداد « صلح نقدی » در محل شرکت آتیه سازان عرصه تجارت و توسط مالک و مشاور حقوقی ایشان.
۳. امضاء قرارداد ٢ برگی « صلح نقدی ».

⚠. عدم انجام تعهدات شرکت آتیه‌سازان عرصه تجارت = اختیار فسخ قرارداد توسط شخص متقاضی و نیز پرداخت « ٣٠٪؜ » از ارزش قرارداد به عنوان خسارت به مالک (شخص مراجعه‌کننده).


مراحل عقد قرارداد انجام معاوضه فوری در قالب قرارداد دو برگی « صلح مَعَوَض »:

١. توافق مستند طرفین نسبت به اموال مورد معامله و نیز زمان « تحویل و انتقال قطعی اموال به نفع شرکت آتیه‌سازان عرصه تجارت ».
٢. مطالعه دقیق تیپ خام قرارداد « صلح مُعَوَض » در محل شرکت آتیه‌سازان عرصه تجارت و توسط مالک و مشاور حقوقی ایشان.
٣. امضاء قرارداد دو برگی « صلح معوض » و هم‌زمان تحویل حواله تضمین‌شده‌ی انواع اموال و یا فلزات توافقی فی مابین طرفین به مالک (شخص مراجعه‌کننده).
۴. انجام بازاریابی فروش کالاهای تحویل داده‌شده به مالک، توسط شرکت بازرگانی آتیه‌سازان عرصه تجارت و البته صرفاً بنا به در خواست مالک (شخص مراجعه‌کننده).

⚠. عدم انجام هر یک از تعهدات شرکت آتیه‌سازان عرصه تجارت = پرداخت «١٣٠٪؜ » از ارزش معامله به عنوان خسارت به مالک (شخص مراجعه‌کننده).


کلیات قراردادهای نمایندگی تجاری و مدنی (فروش، معاوضه و بازاریابی) انواع داخلی و خارجی اموال: املاک و مستغلات، کالا، خدمات به طرق حق‌العمل کاری، دلالی، عاملی، بازاریابی و غیره:

دانلود کلیات قرارداد فروش، معاوضه و بازاریابی


کلیات قراردادهای نمایندگی تجاری و مدنی (پیش‌خرید و پیش‌فروش) انواع داخلی و خارجی اموال: املاک و مستغلات، کالا، خدمات به طرق حق‌العمل کاری، دلالی، عاملی، بازاریابی و غیره:

دانلود کلیات قرارداد پیش‌فروش و پیش‌خرید


مراحل عقد قرارداد انجام « ارائه سرمایه در گردش به تولیدکنندگان، تجّار، معادن و یا بازرگانان از طریق عقد قرارداد در قالب پیش‌خرید محصولات و کالاهای داخلی و خارجی قانونی از ایشان »:

١. توافق طرفین نسبت به زمان « تحویل و انتقال قطعی اموال (سرمایه در گردش) از طرف شرکت آتیه‌سازان عرصه تجارت به سرمایه‌پذیر ».
٢. توافق مستندِ طرفین نسبت به اموال تولیدی و یا تأمینی توسط « تولیدکننده، بازرگان ، معادن و … » و مورد معامله و نیز زمان « تحویل و انتقال قطعی اموال پیش‌خریدشده به نفع شرکت آتیه‌سازان عرصه تجارت » .
٣. مطالعه دقیق تیپ خام قرارداد « پیش‌خرید » در محل شرکت آتیه‌سازان عرصه تجارت و توسط سرمایه‌پذیر (تولیدکننده، بازرگان، معدن‌دار و …) و مشاور حقوقی ایشان.
۴. امضاء قرارداد « پیش‌خرید » و تحویل مستندِ سرمایه در گردش به سرمایه‌پذیر (طبق توافقات مکتوب طرفین).

⚠. عدم انجام هر یک از تعهدات شرکت آتیه‌سازان عرصه تجارت = پرداخت قسمت توافقی از ارزش سرمایه در گردش درخواستی سرمایه‌پذیر به عنوان خسارت به سرمایه‌پذیر توسط سرمایه‌گذار (شرکت آتیه‌سازان عرصه تجارت).


کلیات قراردادهای نمایندگی تجاری و مدنی (فروش به صورتِ مدّت دارِ نقدی ) انواع داخلی و خارجی اموال: املاک و مستغلات، کالا، خدمات به طرق حق‌العمل کاری، دلالی، عاملی، بازاریابی و غیره:

دانلود کلیات قرارداد فروش به صورت مدت‌دار نقدی


کلیات قراردادهای سرمایه‌گذاری غیرنقدی، واگذاری سرمایه به اشکال مختلف (نقد مدت‌دار، بازاریابی و معاوضه) و یا ترکیبی بازرگانی از این اشکال:

دانلود کلیات قرارداد سرمایه‌گذاری غیرنقدی و واگذاری سرمایه

مراحل عقد قرارداد فوق الذکر و انجام آن (حتی بلند مدت بیست ساله و بصورت بدون بهره):

١. توافق طرفین نسبت به زمان « تحویل و انتقال قطعی اموال (سرمایه) از طرف شرکت آتیه‌سازان عرصه تجارت به سرمایه‌پذیر ».
٢. مطالعه دقیق تیپ خام قرارداد « سرمایه‌گذاری » در محل شرکت آتیه‌سازان عرصه تجارت و توسط سرمایه‌پذیر و مشاور حقوقی ایشان.
٣. امضاء قرارداد « سرمایه‌گذاری » و تحویل مستندِ سرمایه به سرمایه‌پذیر (هم‌زمان با امضاء و یا طبق توافقات مکتوب طرفین).
۴. انجام بازاریابی فروش اموال (سرمایه) تحویل داده‌شده به سرمایه‌پذیر توسط شرکت بازرگانی آتیه‌سازان عرصه تجارت و البته صرفاً بنا به درخواست سرمایه‌پذیر

⚠. عدم انجام هر یک از تعهدات سرمایه‌گذار (شرکت آتیه‌سازان عرصه تجارت) برابر است با پرداخت قسمتی توافقی از ارزش سرمایه‌ی درخواستی سرمایه‌پذیر به عنوان خسارت به سرمایه‌پذیر توسط سرمایه‌گذار (شرکت آتیه‌سازان عرصه تجارت).

3 نوامبر 2017