قرارداد ها (کلیات) و آئین‌نامه‌های شرکت آتیه‌سازان عرصه تجارت

قرارداد

در این برگه، تمامی کلیات فعالیت‌ها، قرارداد ها و آئین‌نامه‌های مورد نیاز متقاضیان مراجعه به شرکت آتیه‌سازان عرصه تجارت به مدیریت «محمدرضا مریوانی» موجود و قابل دانلود و استفاده هستند. گفتنی است که این پرونده‌ی مورد نظر مراجعه‌کننده محترم حتماً پیش از مراجعه به دفتر باید مطالعه گشته و از مفاد آن پیشروی دست‌یابی به نقطه نظر مشترک و پرفایده برای دوطرف، آگاه باشد.

همچنین در انتها، پرونده‌ای با نام « فایل هفت برگی مخصوص مراجعه‌کنندگان » وجود دارد که فارق از نوع و تیپ قرارداد مورد درخواست مراجعه‌کننده‌ی محترم حتماً باید مطالعه شده و از ضوابط آن، آگاهی کافی داشته و اصول آن را رعایت فرمایند.

مدیریت این شرکت آتیه‌سازان عرصه تجارت، از تمامی مراجعه‌کنندگان کمال تشکر را در باب رعایت این موارد داشته و از تمامی مراجعه‌کنندگان محترم، استقبال به عمل می‌آورد.


آئین‌نامه هویتی و فعالیتی شرکت بازرگانی آتیه‌سازان عرصه تجارت:

دانلود آئین‌نامه هویتی و فعالیتی آتیه‌سازان عرصه تجارت


کلیات قراردادهای نمایندگی تجاری و مدنی (فروش، معاوضه و یازاریابی) انواع داخلی و خارجی اموال: املاک و مستغلات، کالا، خدمات به طرق حق‌العمل کاری، دلالی، عاملی، بازاریابی و غیره:

دانلود کلیات قرارداد فروش، معاوضه و بازاریابی


کلیات قراردادهای نمایندگی تجاری و مدنی (پیش‌خرید و پیش‌فروش) انواع داخلی و خارجی اموال: املاک و مستغلات، کالا، خدمات به طرق حق‌العمل کاری، دلالی، عاملی، بازاریابی و غیره:

دانلود کلیات قرارداد پیش‌فروش و پیش‌خرید


کلیات قراردادهای نمایندگی تجاری و مدنی (فروش به صورتِ مدّت دارِ نقدی ) انواع داخلی و خارجی اموال: املاک و مستغلات، کالا، خدمات به طرق حق‌العمل کاری، دلالی، عاملی، بازاریابی و غیره:

دانلود کلیات قرارداد فروش به صورت مدت‌دار نقدی


کلیات قراردادهای سرمایه‌گذاری غیرنقدی، واگذاری سرمایه به اشکال مختلف (نقد مدت‌دار، بازاریابی و معاوضه) و یا ترکیبی بازرگانی از این اشکال:

دانلود کلیات قرارداد سرمایه‌گذاری غیرنقدی و واگذاری سرمایه


فایل هفت برگی مخصوص متقاضیان مراجعه به شرکت بازرگانی آتیه‌سازان عرصه تجارت، حاوی اصول شرایط «بازرگانی»، «حقوقی» و غیره در اساس‌نامه، آئین‌نامه‌ی هویتی – فعالیتی و همچنین تیپ ۲ فعالیت‌ها و قراردادها:

دانلود فایل هفت برگی مخصوص متقاضیان مراجعه به آتیه‌سازان عرصه تجارت

۱۲ آبان ۱۳۹۶